Tramitació d’herències

Assessorament legal en tots els tràmits relacionats amb les herències.

Protecció de dades

Adequació de la seva empresa a la Llei de protecció de dades.

Administració de finques

Serveis de gestió per propietaris amb naus o habitatges en lloguer.

Contacteu amb:

El nostre departament